IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Κυριακή, 3 Μαΐου 2009
«ΚΙΝΗΣΗ» ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η «Κίνηση» Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση σας προσκαλεί στον εορτασμό της Ημέρας Ενότητας:

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2009

(10:00 – 17:00)

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο “acrocosmos”

Με θέμα:

«Η πνευματικότητα στην πράξη»

Θα γίνουν σύντομες τοποθετήσεις από τους αντιπροσώπους των μελών της «Κίνησης» και στη συνέχεια ανοικτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Συμμετοχή: 10,00 ευρώ

Πληροφορίες : Γραμματεία 6977 415142

“acrocosmos” 6977 253957

http://kinisi95.blogspot.com

e-mail : kinisi95@gmail.com

Face book : Kinisi Omadon

Ανακοίνωση: Η Κίνηση σχεδιάζει να ενεργοποιήσει ομάδες εργασίας που αποσκοπούν στην εφαρμογή των πνευματικών αξιών σε διάφορους κοινωνικούς τομείς. Όσοι από τους φίλους της Κίνησης ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κίνηση ή στην γραμματεία.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 - 10:30 Καφές-τσάι

10:30 - 10:35 Χαιρετισμός Εκπροσώπου

10:35 - 10:40 Αυτοσυγκέντρωση

10:40 - 12:00 Τοποθετήσεις των Αντιπροσώπων

12:00 - 15:00 Συζήτηση-Στρογγυλές τράπεζες

15:00 - 16:00 Μεσημεριανό γεύμα

16:00 - 17:00 Προβολή ταινίας - Συζήτηση

Σχεδιάγραμμα διαδρομής

Στην παραλιακή λεωφόρο, αμέσως μετά το φανάρι της πλαζ Βάρκιζας, υπάρχει το φανάρι και η στάση λεωφορείων ¨Ribas¨ όπου το ομώνυμο νυκτερινό κέντρο.

Λεωφορείο express : Ε22 (από μετρό «Πανεπιστήμιο» με διαδρομή Συγγρού-Παραλιακή-Ribas). Διατίθεται, όταν χρειάζεται, mini bus του Εκπαιδευτικού Κέντρου από τη στάση του λεωφορείου έως το ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ.


ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ»

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗRobert Elias Najemy

Τηλ: 22990 40314 e-mail: armoniki@holisticharmony.com

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γαβριήλ Σιμονέτος

Τηλ: 6932 233989 e-mail: paldarshiradji@ath.forthnet.gr

ΕΡΓΟ ΛΟΓΟΥ ΑΓΑΠΗΣ –Γεώργιος Κλειδαράς

Τηλ: 6979 921231 e-mail: doneli@otenet.gr

ΘΕΟΣΟΦΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - Ασπασία Παπαδομιχελάκη

Τηλ: 6973 318487 website www.blavatsky.gr

ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ – Θεόδωρος Βερβερέλης

Τηλ: 6977 415142 e-mail: theov33@deva-datta.gr

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεό Βράτολη-Βολχάουπτ

Τηλ: 6974 197636 e-mail: metaphysicalsciences@gmail.com

ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ – Δήμητρα Μπούρα

Τηλ: 6974 949325 e-mail: dboura@otenet.gr

ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ - Γιάννης Αυγουστάτος

Τηλ: 6977 074835 e-mail: i.avgoustatos@gmail.com

ΟΜΑΚΟΕΙΟ – Σμάρω Κοσμάογλου

Τηλ: 6932 355302 e-mail: omakoeio@otenet.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ - Στέφανος Τσιρίκος

Τηλ: 6942 648446 e-mail: sdtsirikos@yahoo.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ελένη Κοσσυφίδου

Τηλ: 6949 981860 e-mail: eleniananda@gmail.com

ΣΧΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ –Κώστας Δούκας

Τηλ: 6977 253957 website www.rodostavros.gr

ΤΑΓΜΑ ΚΡΙΝΟΥ & ΑΕΤΟΥ – Λάζαρος Παπαγεωργίου

Τηλ: 6944 344450 website www.eon.gr
1 σχόλιο: