IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

H πνευματική απάντηση στην κρίση.


ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ


Ομιλία στο 2ο Συμπόσιο Βορείου Ελλάδος

Υπάρχει πάντα κάτι σημαντικό στην θετική πλευρά κάθε μεγάλης καταστροφής ή κρίσης. Η ατομική μας εμπειρία ζωής, αλλά και η συλλογική μας ιστορία, μας διδάσκει πως μπορεί αυτό που κάποτε χαρακτηρίσαμε καταστροφή, να λειτουργήσει στην ζωή μας σαν μοχλός αφύπνισης και καταλύτης μεταμόρφωσης .

Ο πόνος που δημιουργεί η σοβαρή απειλή και το ενδεχόμενο της απώλειας, ή ακόμα ο πόνος που δημιουργεί ή ίδια η απώλεια, έχει την δυνατότητα να διακόψει την ρουτίνα μας. Μπορεί να μας κάνει να σταθούμε και να αναρωτηθούμε, τι είναι αυτό που μας οδήγησε εδώ και ποιος είναι ο τρόπος να το διορθώσουμε. Μπορεί ακόμα να προχωρήσουμε πέρα από μία απλή διόρθωση, σε μία πλήρη αναθεώρηση και έναν συνολικό επαναπροσδιορισμό της προσέγγισής μας ή και ολόκληρης της ζωής μας.

Αυτή η επιλογή μπαίνει μπροστά μας και με την τωρινή παγκόσμια οικονομική κρίση, που προστίθεται στην σοβαρή και επιδεινούμενη οικολογική-περιβαλλοντική κρίση.

Εδώ έχουμε 2 επιλογές. Η πρώτη είναι να κάνουμε μία μικρή διόρθωση, δηλαδή να επιδιώξουμε απλά την επάνοδο στην κατάσταση που υπήρχε ακριβώς πριν από την κρίση, μια κατάσταση, που παρ όλες τις δυσλειτουργίες της, ήταν κάτι που είχαμε συνηθίσει και βολευτεί μέσα του.

Η μεγάλη ευκαιρία όμως, είναι η «διόρθωση» να είναι ευρύτερη και συνολικότερη Να μην προσπαθεί να επαναφέρει σε ισχύ τα ίδια ανεπαρκή συστήματα ( απλά βελτιωμένα, με καλύτερους και περισσότερους ελέγχους), αλλά να μπορεί να οδηγήσει την δημιουργία εντελώς νέων σχημάτων . Σχημάτων που δεν επιτρέπουν απλά οριακά την επιβίωση, αλλά που να υπηρετούν την διατήρηση, την εξέλιξη και την ανύψωση όλης της ζωής.

Βέβαια η προοπτική αυτής της «διόρθωσης» μας γεμίζει φόβο. Προτιμούμε να συνεχίζουμε να ζούμε ζωές βουβής απελπισίας παρά να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο της αλλαγής. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τα κεκτημένα, έστω κι αν αυτά σημαίνουν ζωές γεμάτες πράγματα, αλλά χωρίς χαρά, χωρίς αίσθηση σκοπού και πληρότητας.

Δεν σταματούμε μία στιγμή να αναρωτηθούμε: Τι είναι αλήθεια αυτό που προσπαθούμε να διατηρήσουμε; Πόσο όμορφο, λειτουργικό και υποστηρικτικό για τον άνθρωπο είναι το σημερινό σύστημα ζωής που δεν θέλουμε να διαταραχτεί;

Στην Ομάδα της Ανθρωπότητας, πιστεύουμε ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι μία οικονομική, ή πολιτική, η κοινωνική κρίση, που αντιμετωπίζεται με την λήψη οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών μόνο μέτρων. Πιστεύουμε ότι είναι μία πνευματική κρίση. Θεωρούμε ότι η ρίζα της βρίσκεται στα πιστεύω και τις ιδέες που έχουμε σχετικά με την ζωή και τον σκοπό της, τον άνθρωπο, την φύση του και την σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, με όλα τα όντα και τον πλανήτη. (Η αλλιώς στο επίπεδο της συνειδητότητάς μας)

Ποιες είναι αυτές οι ιδέες και τα πιστεύω (που ορίζουν την τωρινή μας συνειδητότητα) ; Πιστεύουμε ότι είμαστε διαχωρισμένοι ένας από τον άλλο, διαχωρισμένοι από τα υπόλοιπα όντα και τον πλανήτη. Πιστεύουμε, ότι δεν υπάρχουν αρκετά και ότι πρέπει να ανταγωνιζόμαστε για την εξασφάλιση της επάρκειας. Ότι υπάρχουν άνθρωποι και λαοί ανώτεροι και κατώτεροι, τυχεροί και άτυχοι. Ότι η ζωή μας καθορίζεται από τις εξωτερικές συνθήκες, των οποίων είμαστε έρμαια, ή θύματα. Ότι είμαστε μόνο μυαλά και υλικά σώματα των οποίων ο θάνατος είναι η μόνη αναπόφευκτη κατάληξη.

Αυτά τα πιστεύω καθορίζουν τις συμπεριφορές και την λειτουργία μας. Μας κάνουν να λειτουργούμε με γνώμονα τον φόβο, τον διαχωρισμό, τον ανταγωνισμό με άλλους ανθρώπους, έθνη και ακόμα με φυσικές πηγές και συστήματα. Μας κάνουν να νοιώθουμε αγωνία και μοναξιά. Μας κάνουν ακόμα να θυσιάζουμε την χαρά της δημιουργίας στο βωμό της ασφαλούς ρουτίνας και μιας προβλέψιμης, πληκτικής, και τοξικής καθημερινότητας Μας κάνουν να παραδίνουμε την τύχη και την δύναμή μας στα χέρια των ειδικών, της κυβέρνησης, των διεθνών και τοπικών αρχών, των οικονομικών παραγόντων. Μας κάνουμε να περιμένουμε έξωθεν βοήθεια για να εξακολουθήσουμε να παίζουμε τον ρόλο του ανήμπορου θύματος.

Αρχίζουμε τώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά. Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι η κρίση είναι σαν το σύμπτωμα, είναι αυτό που μας επιτρέπει να δούμε ότι υπάρχει μία βαθύτερη και βαρύτερη ασθένεια. Σκοπός μας δεν είναι να εξαφανίσουμε απλά το σύμπτωμα αλλά να θεραπεύσουμε την ασθένεια, να διορθώσουμε το κακό στην ρίζα του.

Αρχίζουμε ακόμα να βλέπουμε, ότι έχουμε όλοι να παίξουμε ένα ρόλο σε αυτή την «θεραπεία». Αν την αρρώστια δημιουργούν τα δυσλειτουργικά πιστεύω μας, τότε η θεραπεία απαιτεί να υιοθετήσουμε νέα πιστεύω που θα οδηγήσουν σε νέες λειτουργικώτερες συμπεριφορές Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι η κρίση καταδεικνύει ένα πνευματικό πρόβλημα, που καλεί για μία πνευματική λύση. Ο Αϊνστάιν έλεγε: “Το πρόβλημα που έχει σήμερα η ανθρωπότητα δεν μπορεί να επιλυθεί στο ίδιο επίπεδο συνειδητότητας στο οποίο δημιουργήθηκε”, εννοώντας ακριβώς αυτό: Νέα συνειδητότητα (= νέες ιδέες και νέος βαθμό επίγνωσης).

Υπάρχει όμως ένα βασικό βήμα που πρέπει να προηγηθεί κάθε άλλου. Πριν εξετάσουμε τα πιστεύω και τις συμπεριφορές μας, πριν αποφανθούμε τι είναι λειτουργικό και τι όχι,- η μάλλον για να αποφανθούμε τι είναι λειτουργικό και τι όχι- πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα: Να αποφασίσουμε ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας, τι προσπαθούμε να πετύχουμε συνολικά σαν ανθρωπότητα. Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να οραματιστούμε τον τελικό προορισμό μας.

Θα μπορούσε λόγου χάριν το όραμά μας, ο προορισμός, ο μακροπρόθεσμος στόχος μας να είναι η διατήρηση και η ανύψωση της ζωής κάθε ανθρώπινης ύπαρξης και κάθε πλάσματος στη γη. Θα μπορούσε να είναι η αρμονική συνύπαρξη και συν-δημιουργία, για το σύνολο των ανθρώπων. Θα μπορούσε να είναι η συνειδητή δημιουργία, η χαρά και η αυτο-εκπλήρωση για κάθε άνθρωπο.

Δεν πειράζει αν αυτός ο προορισμός φαίνεται γα την ώρα πολύ μακρινός ή αν είναι ένα όνειρο που θα χρειαστούμε χρόνο για να υλοποιήσουμε Το σημαντικό 1ο βήμα είναι να τον ορίσουμε ώστε να μπορέσουμε να χαράξουμε την πορεία μας.

Γνωρίζοντας τώρα το που θέλουμε να πάμε, μπορούμε πλέον να αποφασίσουμε το ποιες είναι οι ιδέες, οι αξίες και οι συμπεριφορές που θα μας οδηγήσουν στον προορισμό μας.

Η Ομάδα της Ανθρωπότητας δημιουργήθηκε για να δουλέψει, μαζί με αντίστοιχες ομάδες και κινήματα, για την ανάδυση αυτής της Νέας εκδοχής της Ανθρώπινης Πνευματικότητας, αυτού του νέου σετ ιδεών, που θα φέρει κάτι πολύ μεγαλύτερο από την αντιμετώπιση της κρίσης: Θα φέρει την μεταμόρφωση της εμπειρίας της ζωής στον πλανήτη.

Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε;

Τέσσερα Πράγματα που και τα 4 βοηθούν στην αλλαγή του κεντρικού βαθύτερου αίτιου της κρίσης, που είναι η συνειδητότητά μας.

 1. Ένα όραμα για την ζωή ….

  …σαν αυτό που αναφέραμε παραπάνω, που όμως πέρα από το γενικό κεντρικό τους μέρος θα έχει συγκεκριμένες αναφορές στο πως θα εκφράζεται σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής και λειτουργίας:

  στην πολιτική και στην ενημέρωση, στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό κλπ.

  Μπορεί να τολμήσουμε να οραματιστούμε μία Εκπαίδευση που να μαθαίνει στους ανθρώπους πως να γίνουν συνειδητοί δημιουργοί των ονείρων και της ευημερίας τους. Οικονομία και Επιχειρηματική δραστηριότητα που να ορίζει το κέρδος με έναν ευρύ και ολιστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη μετόχους, εργαζόμενους, περιβάλλον και κοινωνία. Υπάρχουν ήδη τέτοιες επιχειρήσεις στον πλανήτη. Μέσα Ενημέρωσης που να προβάλλουν παραδείγματα του λειτουργικού τρόπου ατομικής και συλλογικής ύπαρξης, απλώνοντας την ενημέρωση και την έμπνευση σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Υπάρχουν ήδη τέτοια κανάλια και ραδιόφωνα . Ακόμα και θρησκείες, που να ξεφεύγουν από τον περιορισμό της στενής οπτικής της αντιπαλότητας και της διεκδίκησης της αποκλειστικής γνώσης της αλήθειας. Που αντί για αυτό να βοηθούν την καλύτερη κατανόηση των κοινών βαθύτερων παγκόσμιων αληθειών της ζωής και να πρωτοστατούν στην δημιουργία της εμπειρίας της ενότητας.

  Σήμερα υπάρχει ένα τέτοιο όραμα από πολλά κινήματα απλών ανθρώπων. Η Ομάδα της Ανθρωπότητας είναι ένα από αυτά. Το θέμα είναι το όραμα αυτό να γίνει ευρέως γνωστό, δίνοντας προοπτική και προορισμό στην δράση των ανθρώπων. Ένας προορισμός μου εμπνέει και κινητοποιεί, είναι το απόλυτο προαπαιτούμενο κάθε δράσης, και αυτό που λείπει ιδιαίτερα αυτή την εποχή.

 1. Εκπαίδευση: Προσφέρουμε πληροφορίες για τις νέες ιδέες,- ή μάλλον την νέα κατανόηση των αιώνιων αληθειών-, σχετικά με την φύση και τον σκοπό του ανθρώπου και της ζωής στον φυσικό κόσμο, και σχετικά με την διαδικασία της ατομικής και συλλογικής συνειδητής δημιουργίας. Προσφέρουμε ακόμα έμπνευση για την εφαρμογή αυτών των νέων ιδεών στην ζωή του καθενός, μέσα από το μοίρασμα των εμπειριών μας και την αλληλοϋποστήριξη στο ταξίδι της προσωπικής μας μεταμόρφωσης Αυτό μπορεί να γίνει, - και ήδη γίνεται σε ένα βαθμό - μέσα από βιβλία, ομάδες μελέτης και στήριξης, σεμινάρια κλπ.

  Το θέμα είναι η επέκταση αυτής της δράσης , να γίνει μέσα από την κεντρική εκπαίδευση και από τα ΜΜΕ , ώστε να καλύψει περισσότερους ανθρώπους.

  3. Δράσεις πνευματικού ακτιβισμού: Εδώ μιλάμε για άνοιγμα διαλόγου και δράσεων με στόχο την εμπέδωση και την εφαρμογή του νέου οράματος και των νέων ιδεών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Επιχειρήσεις,πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμό κλπ. Πάρετε μέρος ή ξεκινήστε αυτό τον διάλογο στον χώρο που υπηρετείτε.

  4. «Ενεργειακή» βοήθεια του συνόλου. Όπως ξέρουμε, ο κόσμος ζει σε ένα κυρίαρχο πεδίο χαμηλών δονήσεων που προέρχονται από τα συναισθήματα φόβου, αγωνίας, πόνου, ανησυχίας και άγχους που εκπέμπει ασυνείδητα η πλειοψηφία των ανθρώπων. Ας σκεφτούμε τον Νόμο της Έλξης, που διέπει την ατομική και την συλλογική δημιουργία. Μέ βάση αυτό τον Νόμο, το όμοιο έλκει το όμοιο, άρα αρνητικές εκπομπές δονήσεων από αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα από μεγάλα μέρη του πληθυσμού, θα έλξουν περισσότερες δύσκολες και δυσμενείς συνθήκες. Ολα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα,το μόνο που μπορούν να δημιουργήσουν είναι περισσότερο χάος
  Εχοντας την γνώση και την εμπειρία, η ευθύνη μας είναι να βοηθήσουμε κι αυτό μπορούμε να το κάνουμε ατομικά και συλλογικά.

  Ατομικά κρατώντας την δόνησή μας υψηλή, και την προσοχή μας στραμμένη σε αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε.
  Συλλογικά, με συνδυασμένη, συντονισμένη εστίαση σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε
  ,δηλαδή μιάς ζωής γαλήνης και αρμονίας βασισμένης στην ευρεία συνειδητότητα της ενότητάς μας.

Μπορείτε αν θέλετε να κλείσετε τα μάτια σας για λίγο και να οραματιστείτε μαζί μας…

Οραματιζόμαστε,

Μία κοινωνία που να λειτουργεί με την διαφάνεια και την δικαιοσύνη που υπαγορεύει η συνειδητοποίηση της ενότητας.
Μία κοινωνία που να εστιάζεται σε ότι λειτουργεί και όχι μόνο στο αρνητικό. Που αξιοποιεί την δημιουργική δύναμη και αναγνωρίζει την συμβολή κάθε μονάδας και ομάδας. Που δεν ψάχνει να εντοπίσει αδυναμίες και ελλείψεις, που δεν επικρίνει και βάζει λεζάντες, αλλά συνδυάζει με αγάπη και συμπληρώνει τις δυνατότητες των μελών της. Που ενθαρρύνει τον καθένα να γίνει ο καλύτερος που μπορεί. Που προσφέρει στήριξη και αγάπη, που περιβάλλει με στοργή και θεραπεύει, αντί να αποκλείει και να στέλνει στο περιθώριο. Που αναγνωρίζει σε όλους το δικαίωμα στην ζωή, στην ελεύθερη ύπαρξη και στην δημιουργία.

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να ενώσει μαζί μας την πρόθεση και την ενέργειά του!

Με αγάπη και ελπίδα

Για την Ομάδα της Ανθρωπότητας

Δήμητρα Μπούρα
Σας ευχαριστώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου