IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 2ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΑγαπητές φίλες και φίλοι,

Η Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση σας καλωσορίζει στο δεύτερο συμπόσιο που διοργανώνει στη φιλόξενη πόλη της Θεσσαλονίκης

Η "Κίνηση» στα δεκατέσσερα πρώτα χρόνια της ενεργοποίησής της οργάνωσε ένα πλήθος συμποσίων και εκδηλώσεων που υπηρέτησαν κυρίως την προάσπιση της ελευθερίας της πνευματικής έκφρασης , ενώ προσέφεραν ορθή πληροφόρηση για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές. Το κλίμα της μισαλλοδοξίας και της πνευματικής λογοκρισίας στη χώρα μας έχει σίγουρα αλλάξει τα τελευταία χρόνια, προς το καλύτερο και σ'αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η Κίνηση συνέβαλε με τη δράση της. Με την συμπλήρωση της δεύτερης επταετίας, η Κίνηση ως ζωντανός οργανισμός, ωριμάζει και εξελίσσεται. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, μέσω των Ομάδων Εργασίας που δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα της , κατά τον τελευταίο εορτασμό της ημέρας Ενότητας και μετά από πολλές γόνιμες εσωτερικές διεργασίες, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την υλοποίηση του 6ου σκοπού της καταστατικής διακήρυξης της Κίνησης, δηλαδή την ενεργό συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών της ζωής σ' ολόκληρο τον πλανήτη.

Συγχρόνως με την άσκηση στο διαλογισμό, επειδή πνευματικότητα σημαίνει «αγάπη στην πράξη», μπορούμε να αναπτύξουμε υψηλές ανθρώπινες ποιότητες προσφέροντας θετικό έργο στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν τρεις, προς το παρόν, φορείς πνευματικού ακτιβισμού, που σκοπεύουν να προσφέρουν στους αναζητητές τη δυνατότητα να βγουν από την νωχελική εσωστρέφεια και να εφαρμόσουν τις πνευματικές αρχές σε βασικούς τομείς της συλλογικής καθημερινότητας. Οι Ομάδες αυτές αφορούν την εκπαίδευση , τον εθελοντισμό και την Οικολογία. Ειδικότερα η εθελοντική πρωτοβουλία έχει ήδη προχωρήσει στην σύμπραξη Μ.Κ.Ο. με την ονομασία «Κίνηση για την Αρμονική Συμβίωση», που σκοπό έχει την υποστήριξη των ασθενέστερων και την προώθηση της αρμονικής συμβίωσης των πολιτών διαφορετικών εθνικοτήτων.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε σε μια ή και περισσότερες Ομάδες για να δώσουμε όλοι μαζί μια ενεργό πνευματική απάντηση στην παγκόσμια κρίση. Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτή την πρόταση μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στη γραμματεία. Υπενθυμίζω ότι ένα σημείο σταθερής επικοινωνίας είναι το Blog της Κίνησης (kinisi95@blogspot.com) και η «Κinisi Omadon» και η Ομάδα Φίλων της Κίνησης” στο facebook.

Θα μπορούσε κάποιος δικαιολογημένα να αναρωτηθεί : « Τι το καινούργιο και το πρωτότυπο υπάρχει στη φιλοσοφία και τη δράση αυτών των Ομάδων;» Σήμερα όλοι μιλούν για αλλαγή στην εκπαίδευση, οι εθελοντικές Ομάδες αυξάνονται ραγδαία, ενώ η οικολογία αποτελεί μέρος των προγραμμάτων όλων των πολιτικών κομμάτων και πολλών Μ.Κ.Ο.

Η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στην κατανόηση ότι χωρίς αλλαγή της συνείδησης των ατόμων και της συνεπαγόμενης κλίμακας των αξιών, κάθε κοινωνική, πολιτική και νομοθετική προσπάθεια είναι καταδικασμένη . Μόνο η ολιστική προσέγγιση με πυρήνα την πνευματική αφύπνιση είναι σε θέση να υλοποιήσει όλες αυτές τις καλές προθέσεις και τις ευγενείς εξαγγελίες. Ο ρόλος της Κίνησης στη συνειδητοποίηση και πρακτική εφαρμογή αυτής της επίγνωσης από τους ανθρώπους καλής θέλησης, μπορεί να είναι καθοριστικός.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, το θέμα του παρόντος συμποσίου απoκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Μέχρι πρόσφατα οι πνευματικές δυνάμεις, θεματοφύλακες ιερών θησαυρών, δρούσαν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, χωριστά αγνοώντας την κοινή αποστολή τους. Σήμερα οι κοσμοϊστορικές αλλαγές οδηγούν πολλές πνευματικές Ομάδες να συνασπίζονται παγκόσμια σε μια ισχυρή δύναμη ικανή να φωτίσει την έξοδο από τη σύγχρονη κρίση.

Ελπίζω οι απόψεις που θα ακουστούν να αποτελέσουν γόνιμα σπέρματα για τη σκέψη, το διάλογο που θα ακολουθήσει, αλλά και τη δράση που θα αναλάβουμε μαζί από αύριο.

Σας ευχαριστώ πολύ

Γιάννης Αυγουστάτος

εκπρόσωπος της ΚίνησηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου