IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

15ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ-Κολλέγιο Μεταφυσικών Επιστημών

Τ. Βράτολη-Βολχάουπτ
Τίτλος :Η Δύναμη του Ζεύγους: «Η Αναζήτηση του Alter Ego και η Ατραπός»

Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα

Τι είναι αγάπη;

Τι είναι έρωτας; Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή  αυτής της εικόνας. Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή  αυτής της εικόνας.

Τι είναι το Alter Ego (τo άλλο μισό μας δηλαδή) και γιατί το αναζητάμε;

Τι σχέση έχει αυτό με την πνευματική ατραπό;

Και τι είναι τελικά η πνευματική ατραπός; Ποιο είναι το μυστικό μονοπάτι που σφράγισαν με τη θυσία τους μεγάλοι μύστες και διδάσκαλοι στην πορεία της ζωής της ανθρωπότητας; Και ακόμα ποιος είναι ο στόχος, το τέλος αυτού του μονοπατιού;

Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε σήμερα (Αποκεκρυμμένη γνώση στο παρελθόν)

Η Ατραπός και η Αγάπη:

Πως θα σας φαίνονταν αν αντιλαμβανόσασταν ξαφνικά ότι η ζωή μας είναι μια αληθινή ταινία, με συγκεκριμένο ιδιαίτερο σενάριο για τον καθένα, παρότι εμπλέκονται και άλλα άτομα μέσα σε αυτό; Μια ταινία που γυρνά συνεχώς και κατ’ επανάληψη, έτσι ώστε, τη στιγμή που πεθαίνει κάποιος, όσο κι αν φαίνεται παρανοϊκό, γεννιέται ξανά στο ίδιο μέρος, την ίδια χρονολογία, από τους ίδιους γονείς, και η ταινία προβάλλεται από την αρχή. Σαν κάποια φιλμ που δείχνουν γεγονότα της ίδιας ημέρας να επαναλαμβάνονται αενάως με μικρές διαφορές, μέχρι να επέλθει κάποια ουσιαστική αλλαγή-επιλογή κίνησης από τον πρωταγωνιστή; («Τρέξε Λόλα, τρέξε» και άλλα κινηματογραφικά φιλμ).

Στην εσωτερική παράδοση πιστεύεται ότι το άτομο, ζει συρρέοντας μέσα σε ένα όνειρο, στο πεδίο των δυνατοτήτων να γίνει μια πραγματική ύπαρξη. Η ταινία του περιέχει κάθε φορά σχέδια και σενάρια απόδρασης από το όνειρο αυτό, τα οποία όμως μόνο το ίδιο το άτομο, μέσα από την ελεύθερη επιλογή του μπορεί να πραγματοποιήσει. Περιφέρεται λοιπόν σε κύκλο, όπως ένα ζώο δεμένο σε πάσσαλο που γυρίζει γύρω-γύρω, χωρίς να πηγαίνει πουθενά…

Μπορεί αυτός ο ατελείωτος, δεσμευτικός, φαύλος κύκλος, να γίνει μια σπειροειδής ανέλιξη ή ακόμα και μια κάθετη ευθεία προς την πραγματική ζωή απελευθερώνοντας το άτομο από αυτόν τον εφιάλτη; Ναι, η απάντηση αυτή είναι και η αιτία να ξεκινήσει την πορεία του στην πνευματική ατραπό. Μόνο εφόσον το άτομο επιλέξει συνειδητά να αποδράσει, προσανατολιζόμενος προς την ελευθερία, εισέρχεται σε αυτό το μονοπάτι, και εκεί λαμβάνει την καθοδήγηση που του χρειάζεται.

Από το σημείο αυτό και μετά, αρχίζει να ανεβαίνει ένα-ένα τα σκαλοπάτια της σκάλας, ή της πνευματικής ατραπού, που αποτελούν, το καθένα ξεχωριστά, και μια δοκιμασία-ορόσημο στην ανέλιξή του.

Πριν ξεκινήσει, σκληρός και άκαμπτος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν ένα σκληρό πέτρωμα που στην πορεία συνεχώς μαλακώνει, πλάθεται και μετουσιώνεται σταδιακά σε ρευστότερο και υψηλότερης ενεργειακής δόνησης στοιχείο (υγρό, αέριο, φωτιά).

-Στην αρχή της Ατραπού διακατέχεται από αχαλίνωτη επιθυμία να μάθει, να αφομοιώσει τη γνώση.

-Όταν ξεπεράσει το φλογερό αυτό στάδιο και εμπλουτιστεί με υπομονή και επιμονή, δοκιμάζεται στην πίστη, στην υπερνίκηση του φόβου του να εγκαταλείπεται στη δύναμη της πίστης του.

-Οι επιτυχείς εξετάσεις του στην πίστη του δίνουν πρόσβαση σε τεράστιες και απρόσμενες δυνάμεις που πρέπει να κατανοήσει από πού προέρχονται, γιατί του γίνονται διαθέσιμες και που οδηγεί η λάθος χρήση τους.

-Τότε προκύπτει η ανάγκη της διάκρισης.

-Όλα αυτά τα μαθήματα θα τα μετουσιώσει, στο στάδιο της ατραπού που ακολουθεί, σε μια Θεία Αρετή που λέγεται ανιδιοτελής αγάπη.

Τι είναι η αγάπη; Μπορούμε να μιλάμε μέρες και πάλι δεν θα καταφέρουμε να την ορίσουμε. Είναι ένα αγαθό, μια πανίσχυρη, υψηλής δόνησης αρετή, μια ισχυρή δύναμη, που μπορούμε να τη διαχειριστούμε με διάκριση; ή τι άλλο;

Είναι όλα αυτά και ακόμα πιο πέρα. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι Φως και Ζωή. Είναι η πνευματική συγκολλητική ουσία που κρατάει όλο το σύμπαν μαζί. Η Θεϊκή Ουσία που «χωρίς αυτή ο άνθρωπος είναι μια θλιβερή ύπαρξη, που η μόνη του ελπίδα είναι να μπορέσει κάποτε να φέρει την αγάπη στη ζωή του». Η επιδίωξη της αγάπης είναι ο βασικός σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου. Ο δευτερεύων σκοπός, είναι να σβήσει τις οφειλές του - αποτελέσματα των πράξεών του.

Η Δεύτερη γέννηση:

Το στάδιο αυτό της ατραπού, η δοκιμασία δηλαδή της αγάπης, είναι το λεγόμενο δια πυρός βάπτισμα, η σωτηρία, η δεύτερη γέννηση, ή Χριστοποίηση, ή Θεοποίηση, ή φώτιση, δηλαδή η ένωση με το φως. Ανακαλύπτει το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ μέσα του και μπαίνει μέσα σε αυτό. Δεν αποκτά την αγάπη, αλλά αντιλαμβάνεται ότι εμπεριέχεται μέσα στην αγάπη. Τότε απελευθερώνεται από την επίδραση της ταινίας και αρχίζει να βαδίζει σε έναν καθαρά πνευματικό δρόμο προς την αθανασία (η περαιτέρω πορεία είναι ένα άλλο θέμα).

Πως θα βρούμε και θα βιώσουμε την αγάπη;

Το Alter Ego (τo άλλο μισό), ο έρωτας και ο μύθος του ανδρόγυνου:

Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται η έννοια του έρωτα. Η δημιουργία του ανθρώπου, «κατ΄ εικόνα και ομοίωση του Θεού» έγινε με τη μορφή του Ανδρόγυνου πριν αρχίσει η ταινία, πριν δηλαδή από την πτώση στο υλικό πεδίο και το διαχωρισμό τού αστρικού σώματος της μιας οντότητας του ανδρόγυνου, σε δύο πολικά όντα.

Τώρα έρχεται το ερώτημα:

Αφού όλα είναι Ένα και όλα περιλαμβάνονται στη μία και μοναδική έννοια Απόλυτο - Θεός. Τότε που είναι ο διαχωρισμός;

Ο αποχωρισμός αυτός δεν υπάρχει έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε με το νου μας. Είναι θέμα συνείδησης. Η ταύτιση με το υλικό σώμα και το Εγώ της προσωπικότητας, είναι που διαχώρισε την άλλοτε αδιαχώριστη συνείδηση των πολικών όντων, την ενιαία δηλαδή συνείδηση του πραγματικού, του Θείου Εγώ και εισήγαγε την έννοια της θνησιμότητας. Από τότε, κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα θρηνεί και αναζητά το πολικό του, δηλαδή το απόλυτα συμπληρωματικό του, ον, το Alter Ego, τo άλλο του μισό, για να επαν-ενωθεί μαζί του.

Ο πόνος αυτός του αποχωρισμού και της μοναξιάς των πολικών όντων, έχει σαν βαθύτερη ερμηνεία, τον αποχωρισμό της ψυχής από την αγκαλιά του απολύτου. Κάθε τέτοιο ρομαντικό ειδύλλιο είναι η υλική εκδήλωση του «Θείου έρωτα», του πόθου της ψυχής για επαναφορά της στους κόλπους του Απολύτου, είτε μιλάμε στην περίπτωση αυτή για άνδρα, είτε για γυναίκα (κάθε ψυχή είναι το θήλυ απέναντι στο Απόλυτο που θεωρείται το άρρεν).

Ο έρωτας και η ρομαντική αγάπη του ζεύγους των πολικών όντων, είναι το μέσον που θα παρέχει τις απαραίτητες ενέργειες για την επανένωση του αστρικού σώματος του ανδρόγυνου, ώστε να βγουν έξω από την επίδραση της αενάως επαναλαμβανόμενης ταινίας τους, στην πραγματική ζωή (66+ 4 συνδυασμοί-νόμιμοι εραστές, σύμφωνα με τον Μπόρις Μουράβιεφ, ένα όμως είναι μόνο το απόλυτα πολικό ον, αλυσίδες-δεσμοί στον ουρανό).

Τι συμβαίνει μεταξύ των πολικών όντων;

Ταιριάζουν απόλυτα. Όπου είναι ανίσχυρος ο ένας, είναι ισχυρός ο άλλος. Όπου ο ένας σταματά, τον ωθεί ο άλλος. Μεταξύ των δύο αυτών ατόμων δημιουργείται μια ακατανίκητη έλξη, ο έρωτας, που μέσα από την εξιδανίκευση και την έμπνευσή του διαπλάθεται το συγκινησιακό κέντρο του ατόμου (κέντρο της καρδιάς). Το συγκινησιακό κέντρο είναι πηγή ενέργειας που είναι απαραίτητη για την δονητική άνοδο του ατόμου στο υψηλό πεδίο της αγνής αγάπης. Η εξάσκηση του κέντρου αυτού μας δίδει την κυριαρχία πάνω στο ερωτικό κέντρο (σεξ) και αντιστρόφως. Εξάσκηση του ερωτικού κέντρου δεν σημαίνει απαραίτητα αποχή από το σεξ, αλλά ίσως έλεγχο (βλέπε «Το Ερωτικό Ταό»). Η ταυτόχρονη εκγύμναση και του διανοητικού κέντρου, διαμορφώνει μια ισορροπημένη οντότητα (η ισορροπία των κέντρων είναι άλλο, μεγάλο κεφάλαιο). Η συνένωση των δύο πολικών οντοτήτων παρέχει τις απαραίτητες ενέργειες και κλείνει τον κύκλο. Κάθε εκδήλωση ζωής αρχίζει με μια ερωτική πράξη. Στο επόμενο ανώτερο επίπεδο εκδήλωσης της ζωής και πάλι η ενέργεια του ερωτικού κέντρου θα κάνει το ξεκίνημα.

Προς το παρόν βρίσκουμε τον/την αγαπημένη μας και εξελισσόμαστε ταυτόχρονα, ή εξελισσόμαστε μόνοι, αναμένοντας πιστά την αναγνώριση αυτή (πιο εμφανές στη νέα εποχή).

Πώς θα αναγνωρίσουμε το πολικό μας ον;

- Από την ακατανίκητη έλξη, που μας κολλά σαν μαγνήτες

- Από την ανάγκη για απόλυτη ειλικρίνεια μεταξύ μας (να τα πούμε όλα, χωρίς ενδοιασμούς).

- Όσο πιο πνευματικά εξελιγμένοι και καλλιεργημένοι είμαστε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να πλησιάσουμε και να αναγνωρίσουμε το πολικό μας ον (αν και συνήθως κατά τη συνάντηση είμαστε καρμικά βεβαρημένοι).

________________________________________________________________

(Ο νέος τύπος ανθρώπων-ζευγών).

( Νόμος των αντιθέτων-Καμπαλά).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

- Dr.Ruth M. Hurley, Το Κλειδί για την Αυτοανέλιξη, Μετάφραση Δρ. Τ. Βράτολη-Βολχάουπτ, Δρ. Β. Σιούφα, Κολλέγιο Μεταφυσικών Επιστημών, Αθήνα 2007.

- Μπόρις Μουράβιεφ, Γνώση 1ος, 2ος,3ος Τόμος, Μετάφραση Θ. Προκοπίου, Πύρινος Κόσμος, Αθήνα 1982

- Jolan Chang, Το Ερωτικό Ταό, , Μετάφραση Κ.Μ. Κανδηλώρος, Αρμονία, Αθήνα 1982

- Μιχαήλ Ναϊμυ, Το Βιβλίο του Μιρδάδ, Μετάφραση Γ. Προκοπίου, Πύρινος Κόσμος,

Αθήνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου