IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

15ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ: “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”


Ομιλήτρια : Αρχοντία Μαραβέλια

Τίτλος : Αγάπη και Έρωτας (Prema και Kama)Σύμφωνα με τις μυστικιστικές παραδόσεις, χιλιάδες χρόνια πριν το ανθρώπινο χέρι χαράξει τα πρώτα ιδεογράμματα ή το καλέμι του, σμιλεύσει την πρώτη σφηνοειδή γραφή, ο Άρειος άνθρωπος διδάχθηκε τις αιώνιες πνευματικές αλήθειες στη Σανσκριτική γλώσσα από τους αρχαίους πνευματικούς δασκάλους του και μαζί με άλλα, ξεχώρισε τις έννοιες της αγάπης και του έρωτα, της prema και της kama. Αργότερα οι αλήθειες αυτές, μαζί με πολλές άλλες, καταγράφηκαν και έκτοτε παραμένουν οι ίδιες, αναλλοίωτες μέχρι τις ημέρες μας ώστε να μπορεί ο καθένας να τις βρει μέσα στις παλαιές Ινδικές Γραφές και μάλιστα κατάλληλα μορφοποιημένες, μέσα από κάποιο διαφορετικό, κάθε φορά, πρίσμα θεώρησης και έκφρασης, ώστε αυτές οι πνευματικές αλήθειες να γίνονται αέναα καταληπτές από κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη θρησκεία και την κουλτούρα του. Ακόμα, να είναι προσιτές σε κάθε μελετητή και φιλόσοφο αλλά κυρίως στον εσωτεριστή, που ψάχνει να βρει το Θεό, όχι μέσα σε ναούς και πανηγύρια αλλά μέσα του, με προσευχή εσωστροφή και διαλογισμό.

Έτσι σήμερα μιλώντας γι’ αυτή τη σχέση αγάπης και έρωτα, prema και kama δεν θα πρωτοτυπήσουμε, δεν θα προσθέσουμε ούτε θα αφαιρέσουμε κάτι στα ήδη ειπωμένα πριν από χιλιετίες αλλά μόνο θα υπενθυμίσουμε τις παλιές διδαχές.

Σύμφωνα με αυτές τις διδαχές: Ο Θεός είναι αγάπη, οι ψυχές σαν πνοές του Θεού ή ακόμα, σαν σταγόνες από τον Ωκεανό της Θεότητας, είναι επίσης αγάπη και ο δρόμος της επιστροφής τους προς το Θεό, είναι μέσω της αγάπης.

Ακόμα λένε διδαχές ότι:

Η ψυχή σαν ομοούσια του Θεού, έχει τις ιδιότητές Του, που είναι Αγάπη – Σοφία – Δύναμη και Συνειδητότητα. Η ψυχή είναι οι ιδιότητές της και οι ιδιότητές της είναι η ψυχή, όπως το φως είναι τα χρώματα της ίριδας και τα χρώματα της ίριδας είναι το φως. Έτσι καθώς ο Θεός είναι αγάπη, είναι και η ψυχή αγάπη. Η ψυχή, αυτό το Θεϊκό στοιχείο του ανθρώπου είναι σύμφυτο με την αγάπη.

Εάν κάτι σκιάζει την αγάπη, αυτό είναι ο νους.

Ένας μεγάλος άγιος ο Κιρπάλ Σινγκ έλεγε ότι: «άνθρωπος μείον νους ίσον Θεός και Θεός συν νους ίσον άνθρωπος».

Υπάρχουν πέντε σχολές Ινδικής σκέψης: Σύμφωνα με την πρώτη από αυτές, στην ερώτηση «Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να αγαπάει και να ερωτεύεται»;

Η απάντηση είναι: «Η φύση του»!

Ποια όμως είναι η φύση του ανθρώπου;

Άνθρωπος είναι μία ενσαρκωμένη θεία ψυχή, άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα νου σε εξέλιξη. Και το μεν σώμα του ανθρώπου εξελίσσεται μέσα στους αιώνες βάσει των νόμων του Δαρβίνου ο δε νους του, εξελίσσεται βάσει των σιδηρών νόμων του κάρμα.

Η ψυχή είναι το θείο, το αιώνιο και άφθαρτο μέρος του ανθρώπου, ο νους και το σώμα του, το πεπερασμένο και φθαρτό.

Στον άνθρωπο δόθηκε να υπάρχει μέσα στη Θεϊκή Δημιουργία με ένα τρόπο, που το κάθε στοιχείο του να προέρχεται και να επικοινωνεί με ένα μέρος του μακρόκοσμου. Έτσι:

H ψυχή του είναι πνεύμα, ένα μέρος του Θεού,

O νους του είναι ένα μόριο του νοητικού πεδίου, του Παγκόσμιου νου όπως λέγεται Kαι το σώμα του μια χούφτα maya, χώμα του υλικού πεδίου, μεταπλασμένη σε σάρκα.

Έτσι εξ ορισμού, η ψυχή του ανθρώπου είναι prema, είναι θεία Αγάπη και ο νους, που είναι αυτός που δημιουργεί το Συναίσθημα, τον Έρωτα και την Προσκόλληση είναι η πηγή του kama, της λαγνείας. Με αυτή τη λαγνεία, τροφοδοτεί ο νους το Αστρικό μας σώμα, που δεν είναι παρά μια αποθήκη με επιθυμίες.

Και επειδή στον άνθρωπο ο νους είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, τα ερωτικά συναισθήματα που αναπτύσσει μπορεί να ποικίλλουν πολύ και άλλοτε να υπερέχει το στοιχείο του kama και άλλοτε του prema με αποτέλεσμα ο έρωτας, να μπορεί να αρχίζει σαν μία γεμάτη λαγνεία ερωτική πράξη και να φθάνει τα όρια της Θείας Αγάπης, της προσφοράς και της θυσίας.

Το σώμα, που είναι ο φορέας της ψυχής και του νου και συγκεκριμένα το Αστρικό μέρος του, που ονομάζεται και «Σώμα των επιθυμιών», είναι η πηγή του Πόθου και της Ηδονής και σήμερα ο νους μας δεν είναι παρά ένας πραγματικός σκλάβος του Αστρικού μας σώματος που δεν σκέπτεται παρά μόνο το πώς θα υπηρετήσει τις επιθυμίες και ανάγκες του νου και των πέντε αισθήσεων.

Και έχουμε δυο είδη αγάπης.

Τη μυστικιστική αγάπη με Α: αυτή η αγάπη χαρακτηρίζεται από φιλευσπλαχνία, προσφορά και θυσία. Φιλεύσπλαχνος ο Πατέρας – προσφορά και θυσία ο Υιός.

Αυτή είναι η Θεία Αγάπη, η Χριστιανική αγάπη, η μυστικιστική αγάπη των αγίων και των μυστών. Αυτή είναι η αγάπη για την οποία ο Ιησούς, στην Κοιλάδα των Κέδρων είπε: «Μεγαλυτέρα ταύτης δεν έχει ουδείς, του να δώσει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων του….. Σεις είσθε οι φίλοι μου ….»

Αυτή είναι Aγάπη, είναι αγάπη από το επίπεδο της ψυχής.

Υπάρχει και η αγάπη με α: αυτή η αγάπη είναι συνυφασμένη με την προσκόλληση. Προσκόλληση σε ανθρώπους, ζώα και υλικά αντικείμενα. Oι άνθρωποι αγαπούν ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα, καμιά φορά σε τέτοιο βαθμό, που μπορεί να θυσιαστούν γι’ αυτά. Λέγεται ότι ο Μεγαλέξανδρος αγαπούσε το άλογό του το Βουκεφάλα και την αγάπη του γι’αυτόν, την έβαζε αμέσως μετά από αυτή που είχε για τη μητέρα του.

Αλλά και τα υλικά αντικείμενα μπορεί να αγαπάει με πάθος ο άνθρωπος, κυρίως αν αυτά του δίνουν δύναμη, χαρά, ασφάλεια και επιβεβαίωση.

Αυτή είναι η αγάπη, είναι αγάπη από το επίπεδο του νου.

Αγάπη με α στην πιο υψηλή της έκφραση είναι η μητρική αγάπη. Αυτή η αγάπη όμως συχνά υπερβαίνει τα όρια της και γίνεται μυστικιστική αγάπη. Είναι τότε που μια μάνα μπορεί να θυσιάσει τη ζωή της, για το δάχτυλο του παιδιού της.

Από την άλλη μεριά, η κατώτερη έκφραση της αγάπης με α είναι η λαγνεία. Ο πόθος που σε ωθεί να ενώσεις και να προσκολλήσεις επάνω σου ένα άλλο άτομο και να του δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να ζει και να υπάρχει μόνο για σένα. Θέλεις και επιζητείς η ζωή του εάν είναι δυνατό να ανήκει σε σένα.

Αυτή η αγάπη, είναι αγάπη από το επίπεδο των αισθήσεων. Είναι λαγνεία, kama και εγωισμός ενωμένα και αμαλγοποιημένα σε ένα σύνολο.

Έτσι σύμφωνα με αυτή τη σχολή της Ινδικής σκέψης, prema και kama, την αγάπη και τον έρωτα στις ακραίες τους μορφές, μπορεί να τις χαρακτηρίσει κανείς σαν μια “θεία προσφορά ” και σαν ένα “ανθρώπινο εγώ”.

*

Μία άλλη σχολή Ινδικής σκέψης βλέπει το ζήτημα από μια άλλη προοπτική. Βλέπει τον έρωτα σαν ένα “νοητικό πάθος” που εξελίσσεται και μετουσιώνεται σε “Θεία Αγάπη”. Kαι επειδή όλα τα πράγματα εξελίσσονται μέσα στη Θεία Δημιουργία, βλέπει και το kama να εξελίσσεται σε prema. Βλέπει με την εξέλιξη του νου, το σαρκικό έρωτα που συναντάμε στα ζώα και οφείλεται στις ορμόνες, να μετεξελίσσεται στη μυστικιστική αγάπη των αγίων.

Σύμφωνα με αυτή τη μορφή σκέψης, η έδρα της ψυχής και του νου μέσα στο ανθρώπινο σώμα είναι ο Τρίτος η Απλός Οφθαλμός.

Από τον Τρίτο Οφθαλμό η ψυχή σαν ρεύμα διαχέεται μέσα στο σώμα και διαποτίζει κάθε κύτταρο του σώματός μας, δίνοντάς του ζωή.

Από το ίδιο σημείο, συνεχώς και αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια της ημέρας ο νους ενεργοποιεί άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο, τα διάφορα κέντρα συνειδητότητας ή τσάκρα και μέσα από τις δραστηριότητες που ενεργοποιούν αυτά τα τσάκρα εξυπηρετούνται οι ανάγκες του σώματος και του νου.

Ο νους στην αρχή έχει σαν μοναδικό σκοπό να υπηρετήσει τις ανάγκες του Αστρικού σώματος και φροντίζει για την εκπλήρωση των επιθυμιών του και τότε μιλάμε για ένα κατώτερο νου που λειτουργεί από τα κατώτερα κέντρα συνειδητότητας (τσάκρα).

Αργότερα, με τις συνεχείς μετενσαρκώσεις και με τη Χάρη του Θεού, με την εξέλιξη, ο νους αρχίζει να υπηρετεί το δρόμο της ψυχής προς τη θέωση, την επιστροφή της δηλαδή στο Βασίλειο του Πατέρα και τότε μιλάμε για ένα ανώτερο νου που λειτουργεί από τα ανώτερα κέντρα συνειδητότητας (τσάκρα).

Έτσι όταν λέμε ότι ο νους εξελίσσεται, σημαίνει ότι λειτουργεί όλο και από πιο ανώτερα κέντρα συνειδητότητας και αρχίζει και εξυπηρετεί όλο και λιγότερο τις ανάγκες του σώματος και όλο και περισσότερο τις ανάγκες της ψυχής, που είναι το ασφαλές ταξίδι της επιστροφής της στη Θεία Αγκαλιά Του.

Με άλλα λόγια, αρχικά, ο νους λειτουργεί από το επίπεδο των αναγκών του Αστρικού σώματος και βοηθάει τη διαιώνιση του είδους και τη χαρά της σαρκικής ηδονής, τα δε συναισθήματα που δημιουργεί είναι γεμάτα kama. Αργότερα με την εξέλιξή του, ο νους λειτουργεί από το επίπεδο της ψυχής, οπότε τα συναισθήματα που δημιουργεί τα χαρακτηρίζει η prema.

Ένας νους που είναι αρχικά διαρκώς εστιασμένος στο muladara tsakra, το έσχατο τσάκρα, αυτό της σαρκικής επιθυμίας και αναπαραγωγής, θα έρθει με την εξέλιξη κάποτε η στιγμή, που η προσήλωσή του θα είναι διαρκώς εστιασμένη στο κέντρο της καρδιάς και αργότερα σε αυτό του Τρίτου Οφθαλμού.

Ο ενστικτώδης έρωτας θα μετουσιωθεί σε αγάπη, η αγάπη θα πλατύνει και από εγωιστική αγάπη θα γίνει οικουμενική αγάπη και αυτή τελικά θα μετεξελιχθεί σε

Θεία ή μυστικιστική αγάπη.

Επειδή όλα όσα έχει παραχωρήσει ο Θεός στον άνθρωπο έχουν ένα λόγο ύπαρξης, όλα τα συναισθήματα από τη λαγνεία μέχρι τη θεία λατρεία είναι εργαλεία για την εξέλιξη του νου μας. Γι αυτό, το να είναι λάγνος ένας άνθρωπος, είναι κάτι ανθρώπινο. Όμως το να παραμένει στη λαγνεία και να περάσει όλη του ζωή μέσα σε αυτή, αυτό είναι διαβολικό.

Ο σοφός Σανκαρά, ο Σωκράτης της Ινδίας συνήθιζε να λέει: «Μην απατάστε. Για ότι υπάρχει, υπάρχει λόγος που υπάρχει γιατί αυτό προβλέπει το Θείο Σχέδιο. Τίποτε δεν γίνεται που να είναι αντίθετο με το Θέλημά Του».

*

Καθώς είναι γνωστό, η φιλοσοφία αρχίζει εκεί που τελειώνει η επιστήμη. Και όταν

η φιλοσοφία θέτει ερωτήματα που δεν μπορεί να τα απαντήσει η επιστήμη, τότε, έρχεται η μυστικιστική εμπειρία, η “Εσωτερική επιστήμη” που δίνει όλες τις απαντήσεις.

Prema και Kama είναι οι Συμπληγάδες πέτρες μέσα από τις οποίες περνάει το πλοίο του Οδυσσέα, προκειμένου η ψυχή του να εκπληρώσει το νόστο της. Τη Θέωση.

Την επιστροφή στην Ιθάκη, την επιστροφή στην Πατρίδα.

Prema και kama δεν είναι το καλό και το κακό, είναι και τα δύο δώρα του Θεού.


www.sos-athens.grwww.sos.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου