IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

15o ΣΥΜΠΟΣΙΟ : ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣΟμάδας της Ανθρωπότητας- Ομιλήτρια
Δ. Μπούρα

Τίτλος : ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ -ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


H σεξουαλική έκφραση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας αιώνιας διαδικασίας έλξης και ρυθμικής ενεργειακής ροής που τροφοδοτεί όλη την ζωή.

Μέσα σε όλα τα πράγματα υπάρχει μία ενέργεια που μεταδίδει το σήμα της από την μία άκρη του Σύμπαντος στην άλλη. Κάθε άνθρωπος , ζώο, φυτό, βράχος, δέντρο, κάθε τι υλικό, είναι αλλά και εκπέμπει ενέργεια, όπως ένας ραδιοφωνικός πομπός. Ο Καθένας μας εκπέμπει ενέργεια από το κέντρο της ύπαρξής του προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή η ενέργεια που είμαστε, εκπέμπεται προς τα έξω σε κύματα. Η δόνηση, η ταχύτητα, το μήκος κύματος, η συχνότητα των εκπομπών μας αλλάζουν και μεταβάλλονται συνεχώς με τις σκέψεις, τις διαθέσεις, τα συναισθήματα, τις λέξεις και τις πράξεις μα.

Έτσι ο αιθέρας, ο ‘αέρας’ ανάμεσά μας , είναι γεμάτος ενέργεια. Είναι γεμάτος από δονήσεις που διαπλέκονται , συνυφαίνονται και σχηματίζουν ένα πολύχρωμο χαλί , πολύ πιο περίπλοκο από ότι θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Αυτό το υφαντό είναι το συνδυασμένο ενεργειακό πεδίο μέσα στο οποίο ζούμε. Είναι ισχυρό και επηρεάζει τα πάντα.

Όλος ο κόσμος λοιπόν ανταλλάσσει ενέργεια συνεχώς. Η ενέργειά μας ωθείται προς τα έξω, αγγίζοντας όλους τους άλλους. Όλοι και όλα αγγίζουν τον καθένα μας. Όμως συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον. Σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο ανάμεσα σε σένα και καθετί άλλο, αυτές οι ενέργειες συναντιούνται.

Για να δώσουμε μια πιο ζωντανή περιγραφή, ας φανταστούμε 2 ανθρώπους σ΄ένα δωμάτιο. Βρίσκονται στις δύο άκρες του δωματίου. Θα τους ονομάσουμε Πάρη και Μαίρη. Η προσωπική ενέργεια του Πάρη, μεταδίδει σήματα σχετικά με τον Πάρη σε ένα κύκλο 360 μοιρών . Ένα μέρος αυτού του ενεργειακού κύματος φθάνει στην Μαίρη. Η Μαίρη εν τω μεταξύ, εκπέμπει την δική της ενέργεια κι ένα μέρος της φθάνει στον Πάρη. Όμως αυτές οι ενέργειες συναντιούνται με έναν τρόπο που μπορεί να μην σας έχει περάσει από τον νού. Συναντιούνται στο μέσο της διαδρομής μεταξύ του Πάρη και της Μαίρης.

Εδώ , οι ενέργειες σμίγουν και συνδυάζονται για να αποτελέσουν μία νέα ενεργειακή μονάδα που θα την ονομάσουμε Παρημαίρη . Είναι ο συνδυασμός της ενέργειας του Πάρη και της Μαίρης. Ο Πάρης και η Μαίρη θα μπορούσαν θαυμάσια να αποκαλέσουν αυτή την ενέργεια «το σώμα ανάμεσά μας», γιατί ακριβώς αυτό είναι: ένα ενεργειακό σώμα με το οποίο συνδέονται και οι δύο, το οποίο τροφοδοτούν και οι δύο με τη διαρκή ροή της ενέργειας που στέλνουν προς αυτό. Αυτό το «σώμα» με την σειρά του στέλνει ενέργεια πίσω και στους δύο χορηγούς του μέσα από το συνολικό ενεργειακό πεδίο.

Αυτή η εμπειρία του «Παρημαίρη» είναι η αλήθεια του Πάρη και της Μαίρης. Προς αυτή την Θεία Κοινωνία έλκονται και οι δύο. Γιατί αισθάνονται μέσα σε αυτό το πεδίο, την μεγαλειώδη χαρά του ενδιάμεσου σώματος, της σύνδεσής τους, της ιερής ένωσης.

Ο Πάρης και η Μαίρη, αν και στέκονται σε απόσταση ο ένας από τον άλλο, μπορούν να νοιώσουν σε φυσικό επίπεδο το τι συμβαίνει στο ενεργειακό πεδίο. Και οι δύο έλκονται με επιτακτικότητα προς αυτή την εμπειρία. Θέλουν να κινηθούν ο ένας προς τον άλλον! Αμέσως! Τώρα μπαίνει στην μέση η «εκπαίδευσή» τους. Ο κόσμος τους έχει εκπαιδεύσει να μη βιάζονται , να δυσπιστούν στο συναίσθημά τους, να φυλάγονται μήπως πληγωθούν, να συγκρατούνται.

Η ψυχή όμως θέλει να γνωρίσει τον Παρημαίρη τώρα! Αν είναι τυχεροί, αν είναι αρκετά ελεύθεροι, τότε θα βάλουν στην άκρη τους φόβους τους και θα εμπιστευτούν την γνώση ότι η αγάπη είναι το μόνο που υπάρχει.

Τώρα αυτοί οι δύο έλκονται «αμετάκλητα» προς το «σώμα» ανάμεσά τους. Το Παρημαίρη βιώνεται ήδη μεταφυσικά και ο Πάρης και η Μαίρη θέλουν να το βιώσουν και σε φυσικό επίπεδο. Έτσι θα κινηθούν πιο κοντά ο ένας προς τον άλλον. Στον παρατηρητή που δεν έχει αυτή την γνώση θα φαίνεται πως αυτό κάνουν, κινούνται ο ένας προς τον άλλο. Στην πραγματικότητα όμως προσπαθούν να φτάσουν το «Παρημαίρη». Προσπαθούν να φτάσουν εκείνο το σημείο της θεϊκής ένωσης που υπάρχει ήδη ανάμεσά τους. Το σημείο που ξέρουν και οι δύο ότι είναι Ένα, καθώς και τι σημαίνει να είναι Ένα. Έτσι κινούνται προς εκείνο το «συναίσθημα» που βιώνουν, και, καθώς κλείνουν το κενό ανάμεσά τους, καθώς «κονταίνουν το νήμα», η ενέργεια που στέλνουν και οι δύο στο Παρημαίρη έχει να διανύσει μικρότερη απόσταση και επομένως γίνεται πιο έντονη.

Έρχονται ακόμα πιο κοντά. Όσο μικραίνει η απόσταση , τόσο μεγαλώνει η ένταση. Ακόμα πιο κοντά. Για μια ακόμη φορά η ένταση αυξάνεται. Τώρα απέχουν λιγότερο από ένα μέτρο. Το «σώμα» ανάμεσά τους λαμπυρίζει πυρακτωμένο. Δονείται με τρομακτική ταχύτητα. Η «σύνδεση» προς και από το «Παρημαίρη» είναι πυκνότερη, ευρύτερη, λαμπερότερη, φλέγεται με την μετάδοση απίστευτης ενέργειας. Λέμε πως δύο άνθρωποι «φλέγονται από επιθυμία». Στ’ αλήθεια φλέγονται! Πλησιάζουν ακόμα πιο κοντά. Τώρα αγγίζονται.

Η αίσθηση είναι σχεδόν αβάσταχτη. Εξαίσια. Νιώθουν στο σημείο της επαφής τους, όλη την ενέργεια του «Παρημαίρη», όλη την συμπυκνωμένη, την έντονα ενοποιημένη ουσία της συνδυασμένης ύπαρξής τους.

Αν ανοίξουμε τους εαυτούς μας στην μέγιστη ευαισθησία μας τότε θα μπορέσουμε να νιώσουμε αυτή την λεπτή , υπέροχη ενέργεια σαν ένα μυρμήγκιασμα όταν αγγιζόμαστε κι αυτό το μυρμήγκιασμα μερικές φορές θα διαπερνάει όλη μας την ύπαρξη. Μπορεί να την νιώσουμε σαν ζέστη στο σημείο της επαφής μας , μια ζέστη που μπορεί να νιώσουμε ξαφνικά να απλώνεται σε όλο μας το σώμα, αλλά πιο έντονα βαθιά μέσα στο χαμηλότερο «τσάκρα» ή ενεργειακό μας κέντρο. Εκεί θα καίει με ιδιαίτερη ένταση και για τα δύο πρόσωπα της ιστορίας μας , και τώρα θα μπορεί να πει κανείς ότι ο Πάρης και η Μαίρη φλέγονται από επιθυμία.

Τώρα οι δύο τους αγκαλιάζονται και κλείνουν το κενό ανάμεσά τους ακόμη περισσότερο με την Μαίρη, τον Πάρη και το «Παρημαίρη» να καταλαμβάνουν σχεδόν τον ίδιο χώρο. Ο Πάρης και η Μαίρη μπορούν να νιώσουν το «Παρημαίρη» ανάμεσά τους και θέλουν να βρεθούν ακόμα πιο κοντά, κυριολεκτικά να συγχωνευτούν στο «Παρημαίρη». Θέλουν να γίνουν η υλική μορφή του «Παρημαίρη».

Στο θηλυκό και το αρσενικό υπάρχει , έχει δημιουργηθεί ένας τρόπος να το καταφέρνουν αυτό. Αυτή την στιγμή τα σώματα του Πάρη και της Μαίρης είναι έτοιμα. Το σώμα του Πάρη είναι έτοιμο τώρα να μπει κυριολεκτικά μέσα στην Μαίρη. Το σώμα της Μαίρης είναι έτοιμο να δεχτεί κυριολεκτικά τον Πάρη μέσα της. Το μυρμήγκιασμα, το κάψιμο , παύουν να είναι απλώς έντονα. Είναι ….. πέρα από κάθε περιγραφή. Τα δύο υλικά σώματα σμίγουν. Ο Πάρης , η Μαίρη και το Παρημαίρη γίνονται Ένα. Σαρκικά.

Οι ενέργειες εξακολουθούν να ρέουν ανάμεσά τους. Επιτακτικά. Παθιασμένα. Πάλλονται. Κινούνται. Δεν μπορούν να χορτάσουν ο ένας τον άλλο, δεν τους φτάνει όσο κοντά βρίσκονται. Πασχίζουν να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Πιο κοντά. ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ. Εκρήγνυνται κυριολεκτικά, και όλο το υλικό τους σώμα σπαρταράει. Η δόνηση φτάνει μέχρι τα ακροδάχτυλά τους. Μέσα στην έκρηξη της Ενότητάς τους γνώρισαν τον Θεό και την Θεά, το Άλφα και το Ωμέγα, το Όλο και το Τίποτε, την ουσία της ζωής, την εμπειρία Αυτού που Είναι.

Υπάρχουν και σωματικές χημείες. Οι δύο έχουν γίνει Ένα και μια Τρίτη οντότητα δημιουργείται συχνά από τους δύο , σε σωματική μορφή.

Έτσι , δημιουργείται μία εξωτερική απεικόνιση του «Παρημαίρη» . Σάρκα από την σάρκα τους. Αίμα από το αίμα τους. Έχουν κυριολεκτικά δημιουργήσει ζωή!

Δεν έχουμε πει ότι είμαστε Θεοί;

Συνεχίζοντας … ο χορός που μόλις περιέγραψα , αυτή η ενεργειακή αλληλεπίδραση , συμβαίνει συνέχεια , μέσα στα πάντα και με τα πάντα.

Η ενέργειά σου, που ακτινοβολεί σαν χρυσό φως, αλληλεπιδρά συνεχώς και με όλα και όλους τους άλλους. Υπάρχει ένα σημείο ανάμεσα σε σένα και κάθε άλλο άτομο, τόπο ή πράγμα. Σ’ αυτό το σημείο συναντιούνται οι δύο ενέργειες , σχηματίζοντας μία Τρίτη, πολύ λιγότερο πυκνή αλλά καθόλου λιγότερο αληθινή, ενεργειακή μονάδα.

Οι ενέργειες διασταυρώνονται , αναμιγνύονται και συνυφαίνονται , και είναι αυτές που συγκρατούν τον υλικό κόσμο. Αυτό είναι το ενεργειακό πεδίο μέσα στο οποίο στέλνουμε ο ένας στον άλλο μηνύματα, θεραπείες και άλλες επιδράσεις. Αυτές οι αμέτρητες ενέργειες έλκονται η μία προς την άλλη. ( Νόμος της Έλξης, το όμοιο έλκει το όμοιο.) Έτσι τα υλικά αντικείμενα και όντα έλκονται το ένα προς το άλλο.

Όμως για να μην συγχωνευθούν για πάντα και εξαφανιστούν με την τωρινή τους μορφή, τα αντικείμενα πρέπει να απωθήσουν το ένα το άλλο και να απομακρυνθούν

Όλα τα όντα που έχουν συνειδητότητα το γνωρίζουν αυτό διαισθητικά κι έτσι απομακρύνονται από την «μόνιμη συγχώνευση», προκειμένου να διατηρήσουν την σχέση τους προς τα υπόλοιπα όντα. Αν δεν το έκαναν, θα συγχωνεύονταν με όλα τα άλλα όντα και θα βίωναν την Ενότητα για πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση από την οποία έχουμε προέλθει.

Έχοντας απομακρυνθεί από αυτή την κατάσταση, ελκόμαστε και πάλι συνεχώς προς αυτήν.

Αυτή η άμπωτη και η πλημμυρίδα, αυτή η «πέρα-δώθε» κίνηση , είναι ο βασικός ρυθμός του Σύμπαντος και όλων όσων υπάρχουν μέσα του. Αυτό είναι το σεξ.

Συνεχώς ελκόμαστε και προωθούμαστε προς την ένωση με τον άλλο ( και με όλα όσα ανήκουν στο ενεργειακό πεδίο) και μετά, την στιγμή της Ενότητας απωθούμαστε με συνειδητή επιλογή μακριά από αυτή την Ενότητα. Η επιλογή μας είναι να παραμείνουμε ελεύθεροι από αυτήν, έτσι ώστε να μπορούμε να την βιώσουμε. Γιατί όταν πια θα γίνουμε μέρος της και παραμείνουμε εκεί , δεν μπορούμε να την γνωρίζουμε ως Ενότητα , αφού δεν γνωρίζουμε πια τον διαχωρισμό.

Έτσι λοιπόν κινούμαστε αναγκαστικά ο ένας προς τον άλλον , λες και μας σπρώχνει μια επιτακτική δύναμη, μόνο και μόνο για να απομακρυνθούμε και να χωριστούμε, μόνο και μόνο για να κινηθούμε και πάλι επιτακτικά ο ένας προς τον άλλον, για να χωριστούμε ακόμα μια φορά , και ξανά, διψασμένα, παθιασμένα , επιτακτικά να επιδιώξουμε την απόλυτη ένωση.

Μαζί- χώρια, μαζί- χώρια , μαζί-χώρια χορεύουν τα κορμιά μας σε μία κίνηση τόσο βιαστική, τόσο ενστικτώδη, που έχουμε πολύ μικρή επίγνωση σκόπιμης δράσης. Σε κάποιο σημείο βάζουμε τον αυτόματο πιλότο. Κανείς δεν χρειάζεται να πει στα σώματά μας τι να κάνουν. Απλώς το κάνουν με την επιτακτικότητα της ίδιας της ζωής.

Αυτή λοιπόν είναι η ζωή που εκφράζεται.

Αυτή είναι η ζωή που παράγει νέα ζωή στην κορύφωση της δικής της εμπειρίας.

Ολόκληρη η ζωή πάλλεται σε ένα τέτοιο ρυθμό. Ολόκληρη η ζωή είναι αυτός ο ρυθμός. Ολόκληρη η ζωή είναι διαποτισμένη με τον απαλό ρυθμό του Θεού , με αυτό που αποκαλείτε κύκλο της ζωής.

Η τροφή αναπτύσσεται σε τέτοιους κύκλους. Οι εποχές έρχονται και φεύγουν. Οι πλανήτες περιστρέφονται και διαγράφουν κύκλους. Ήλιοι εκρήγνυνται και συνθλίβονται και εκρήγνυνται ξανά. Το Σύμπαν εισπνέει και εκπνέει. Τα πάντα, τα πάντα συμβαίνουν σε κύκλους , σε ρυθμούς, σε δονήσεις που συνταιριάζονται με τις δονήσεις του Θεού – της Θεάς- του Παντός.

Σας ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου