IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

15o ΣΥΜΠΟΣΙΟ : ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ


Ομιλητής : Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ


Τίτλος : Ο Έρωτας και τα Στάδια της Αγάπης


1. Αγαπάμε πραγματικά ή είμαστε απλά προσκολλημένοι, ταυτισμένοι ή εξαρτημένοι;

2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αγάπης και προσκόλλησης;

3. Τι είναι η αγάπη χωρίς όρους;

4. Είναι η αγάπη μας ελεύθερη και χωρίς όρους ή εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και απαιτήσεις; Ασφάλεια, Αξία, Απόλαυση, νόημα

5. Είναι δυνατόν να την καλλιεργήσουμε (αποκαλύψουμε) αγάπη χωρίς ορούς;

6. Πώς μπορούμε να καθορίσουμε αν αυτό που αισθανόμαστε είναι αγάπη ή προσκόλληση;

7. Πώς μπορούμε να εξαγνίσουμε την αγάπη μας και να προχωρήσουμε σε υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευτυχία σε όλους, μαζί και στον εαυτό μας;

8. Πως διαφέρει από τον έρωτα;


Ο έρωτας συνήθως εξαρτιέται στην έλξη / συμπλήρωμα των αντίθετων, ιδιοτήτων και τάσεων και στην ικανοποίηση των αναγκών.

Στάδιο 1.
Αγάπη/ Ανάγκη/ Έρωτας γι’ αυτούς που μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια.

Στάδιο 2. Αγάπη/ Ανάγκη/ Έρωτας για αυτούς που μας προσφέρουν απόλαυση - Μπορεί να μας προσφέρουν χρήματα, ταξίδια, ρουχισμό, σεξ, ενθάρρυνση, φιλοφρονήσεις, χιούμορ.

Στάδιο 3. Αγάπη/ Ανάγκη/ Έρωτας για αυτούς που μας προσφέρουν επιβεβαίωση – Επειδή: Μας υπακούουν και κάνουν αυτό που θέλουμε
Μας χρειάζονται, και εξαρτιούνται από μας. Συμφωνούν μαζί μας. Μας θαυμάζουν

Η πραγματική αγάπη:


Μπορούμε να αγαπάμε αγνά μόνον αυτούς που δεν χρειαζόμαστε.

Η αγάπη δημιουργεί συναισθήματα ενότητας.

Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να είναι ευτυχισμένος ανεξάρτητα από το τι ή ποιος τον κάνει ευτυχισμένο.

Η αγάπη γεννά κατανόηση, συμπόνια, συγχώρεση, ευτυχία, ικανοποίηση, γαλήνη, χαρά και επιθυμία για προσφορά με όποιον τρόπο μπορούμε.

Η αγάπη είναι διεύρυνση πέρα από τα όρια του εγώ.


Η αγάπη είναι η «κόλλα» του σύμπαντος. Βοηθά άτομα με διαφορετικά εγώ, επιθυμίες, προγραμματισμούς και ανάγκες να υπερβούν όλες αυτές τις δυνητικά απωθητικές δυνάμεις και να ενωθούν.

Γι’ αυτό η αγάπη είναι η μέγιστη, η ύψιστη ανθρώπινη αρετή. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουμε ειρήνη, ευτυχία και ευημερία στη Γη. Η οδός της Θέωσης.

Στάδιο 4. Αλτρουιστική αγάπη για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο όπου αγαπάμε έναν άνθρωπο ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του.


Στάδιο 5. Οικουμενική αλτρουιστική αγάπη - οι αγάπη για περισσότερους ανθρώπους και τελικά για όλα τα όντα, μαζί με τα ζώα, τα φυτά και τα έντομα.

Στάδιο 6. Πνευματική οικουμενική αγάπη - προστίθενται τώρα στην αγάπη μας σοφία ή πνευματική διάκριση. Τώρα βλέπουμε όλες τις μορφές σαν διαφορετικές εκδηλώσεις της μιας αναλλοίωτης, μακάριας, θεϊκής συνειδητότητας.

Στάδιο 7. Θεϊκή αγάπη – αγαπώντας τον ωκεανό - Η αγνή αγάπη είναι οικουμενική.

Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ
www.HolisticHarmony.com/greek

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου